Color Flash 1

CHRYSO®Color Flash 1 є безхлорною добавкою спеціально розробленою для покращення таких властивостей сухого, як забарвленого, так і незабарвленого бетону, як:
- укладання бетону,
- геометрія виробів,
- однорідність відтінку,
- механічна міцність,
- зменшення поруватості та чутливості до висолів.

Властивості

Опис